Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59107 1102 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
173.1
Extent:
17 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Προπαρασκευαστές, βοηθοί,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Γραμματεία της Επικρατείας,
Μάθημα Χημείας, Φαρμακοποιίας, πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, Βασίλειος Παρίσης, φοιτητής, Φαρμακοποιός,
Μάθημα Φυσικής, έξοδα παρασκευαστού, χορηγία οργάνων,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διορισμός ως γνωμοδότη,
Βασίλειος Βενδεσής, χημικό κατάστημα, αίτημα διορισμού,
Σπυρίδων Λυμπερόπουλος, φοιτητής, γνωμοδότηση, Ιατροσυνέδριο, παρακολούθηση μαθημάτων Φαρμακοποιίας,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ιωάννης Κουσουλάκος, κλητήρας, διορισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17