Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59107 1042 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
173.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Προπαρασκευαστές, βοηθοί,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Γραμματεία της Επικρατείας,
Μάθημα Χημείας, Φαρμακοποιίας, πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, Βασίλειος Παρίσης, φοιτητής, Φαρμακοποιός,
Μάθημα Φυσικής, έξοδα παρασκευαστού, χορηγία οργάνων,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διορισμός ως γνωμοδότη,
Βασίλειος Βενδεσής, χημικό κατάστημα, αίτημα διορισμού,
Σπυρίδων Λυμπερόπουλος, φοιτητής, γνωμοδότηση, Ιατροσυνέδριο, παρακολούθηση μαθημάτων Φαρμακοποιίας,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ιωάννης Κουσουλάκος, κλητήρας, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17