Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59112 1158 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
133.1
Extent:
14 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Υπάρχει μία επιστολή στα Ιταλικά
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Ιωάννης Βούρος, Κυριακός Δομνάνδος, άδεια απουσίας, συμμετοχή στο Συνέδριο της Πίζας, Ιταλία
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Γραμματεία της Επικρατείας,
Άδεια απουσίας,
Περικλής Αργυρόπουλος, άδεια,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14