Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59112 1132 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Υπάρχει μία επιστολή στα Ιταλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Βούρος, Κυριακός Δομνάνδος, άδεια απουσίας, συμμετοχή στο Συνέδριο της Πίζας, Ιταλία
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Γραμματεία της Επικρατείας,
Άδεια απουσίας,
Περικλής Αργυρόπουλος, άδεια,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14