Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59119 1058 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
119.1
Extent:
5 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γραμματεία της Επικρατείας,
Σύνοδος Πίζας, Ιταλία, Ιατρική, Φυσική,
Επιστημονικές Συλλογές

1


2


3


4


5