Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59119 1020 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια 

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
119.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γραμματεία της Επικρατείας,
Σύνοδος Πίζας, Ιταλία, Ιατρική, Φυσική,
Επιστημονικές Συλλογές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5