Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59142 830 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου
προγράμματος

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
186.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Προγράμματα διδαχθέντων μαθημάτων,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, έγκριση προγράμματος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, αίτηση έγκρισης προγράμματος

1


2


3


4


5


6


7