Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59142 1048 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου
προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
186.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Προγράμματα διδαχθέντων μαθημάτων,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, έγκριση προγράμματος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, αίτηση έγκρισης προγράμματος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7