Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59143 935 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και
προσφορές

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
316.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, απάντηση σε αναφορά περί κληροδοτηθέντων χρημάτων,
Γεώργιος Ράλλης, Πρύτανης
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ινδία, Κωνσταντίνος Πανταζής

1


2


3


4