Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59143 982 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και
προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
316.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, απάντηση σε αναφορά περί κληροδοτηθέντων χρημάτων,
Γεώργιος Ράλλης, Πρύτανης
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ινδία, Κωνσταντίνος Πανταζής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4