Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59145 1031 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
1.4
Extent:
17 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Γραμματεία εξωτερικών σχέσεων,
Αντώνιος Μ. Ευσταθόπουλος, Ανδριανούπολη,εγγραφή φοιτητή, Ιατρική Σχολή, Μελενίκο Μακεδονίας, Μουχάμετ Ιμήν Πασά,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ανδρέας Αυγερινός, υπάλληλος, Γραμματεία των Οικονομικών,
Βασιλικό Τυπογραφείο, τυπογραφικές εργασίες Πανεπιστημίου, αίτημα εξόφλησης,
Ταμείο Αττικής,
Διοικητικής Αττικής, Γεώργιος Δούκας, υπάλληλος λογιστηρίου, τακτικός ακροατής,
Μισαήλ Αποστολίδης, Γεώργιος Γεννάδιος, μέλη επιτροπής, καθηγητής γυμνασίου,
Διατίμηση της Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας, Δρα Α. Ανσέλμος, διευθυντής του Βασιλικού Τυπογραφείου, Θ, Λευθεραίος, γραμματέας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18