Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59145 1054 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους
φορείς

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
1.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Γραμματεία εξωτερικών σχέσεων,
Αντώνιος Μ. Ευσταθόπουλος, Ανδριανούπολη,εγγραφή φοιτητή, Ιατρική Σχολή, Μελενίκο Μακεδονίας, Μουχάμετ Ιμήν Πασά,
Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ανδρέας Αυγερινός, υπάλληλος, Γραμματεία των Οικονομικών,
Βασιλικό Τυπογραφείο, τυπογραφικές εργασίες Πανεπιστημίου, αίτημα εξόφλησης,
Ταμείο Αττικής,
Διοικητικής Αττικής, Γεώργιος Δούκας, υπάλληλος λογιστηρίου, τακτικός ακροατής,
Μισαήλ Αποστολίδης, Γεώργιος Γεννάδιος, μέλη επιτροπής, καθηγητής γυμνασίου,
Διατίμηση της Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας, Δρα Α. Ανσέλμος, διευθυντής του Βασιλικού Τυπογραφείου, Θ, Λευθεραίος, γραμματέας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18