Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59146 954 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
1.5
Extent:
35 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Ισολογισμός, έξοδα, κατάσταση
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βιβλιοθήκη, κατάσταση,
Κυριακός Δομνάνδος, Γεώργιος Ράλλης, Περικλής Αργυρόπουλος, προσφορά βιβλίων,
Χρηματικά εντάλματα,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας,
Προϋπολογισμός,
Μηνιαίες δαπάνες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36