Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59146 1181 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
1.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ισολογισμός, έξοδα, κατάσταση
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βιβλιοθήκη, κατάσταση,
Κυριακός Δομνάνδος, Γεώργιος Ράλλης, Περικλής Αργυρόπουλος, προσφορά βιβλίων,
Χρηματικά εντάλματα,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας,
Προϋπολογισμός,
Μηνιαίες δαπάνες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36