Σχολές

Subfolder uoadl:59147 1155 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
1.5
Extent:
21 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Πολιτική Οικονομία, συγκρότηση νέας τάξης, υπογραφές φοιτητών,
Νεόφυτος Βάμβας, διδασκαλία ρητορικής, υπογραφές φοιτητών,
Αναστάσιος Γούδας, φοιτητής Ιατρικής, αναφορά,
Θεολογική Σχολή, αίτημα καθηγητή,
Ξαυέριος Λανδερέρ, Κάρολος Φάας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης Νομικής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20