Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59147 1170 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1838-1839
Ταξιθετικός αριθμός:
1.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτική Οικονομία, συγκρότηση νέας τάξης, υπογραφές φοιτητών,
Νεόφυτος Βάμβας, διδασκαλία ρητορικής, υπογραφές φοιτητών,
Αναστάσιος Γούδας, φοιτητής Ιατρικής, αναφορά,
Θεολογική Σχολή, αίτημα καθηγητή,
Ξαυέριος Λανδερέρ, Κάρολος Φάας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης,
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης Νομικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20