Ακαδημαϊκό έτος 1847-1848

Folder uoadl:59632 4254 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1847-1848
Time Coverage:
1847-1848
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 580Β, 408, 305, 309, 361, 186, 216, 143, 10, 661, 673

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59634
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59635
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59636
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59637
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

5. Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59638
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59639
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

7. Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59640
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

8. Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59642
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

9. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59644
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

10. Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:59645
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

11. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59646
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

12. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59647
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

13. Συλλυπητήρια – Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:59648
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών–εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

14. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59649
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

15. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59650
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

16. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59651
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ. ά.)

17. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59653
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

18. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 10.3)

Subfolder uoadl:59654
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

19. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59655
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

20. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59657
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Συνδρομές σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ. ά.)