Ακαδημαϊκό έτος 1855-1856

Folder uoadl:59715 4228 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1855-1856
Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 580Β, 408, 305, 310, 359, 354, 356, 225, 216, 144, 19, 358, 661, 674

Φίλτρο

 

21. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59744
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

22. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59745
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

23. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59747
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

24. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59748
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

25. Δικαστικά

Subfolder uoadl:59750
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

26. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59752
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

27. Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59753
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

28. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59754
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

29. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59755
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)


30. Κτήματα

Subfolder uoadl:122451
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

31. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142299
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων