Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862

Folder uoadl:59885 2660 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1861-1862
Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
Φάκελοι: 190, 174, 134, 197, 229, 397, 403, 580Β, 305, 311, 354, 187, 225, 217, 144, 25, 26, 358, 662, 675

Φίλτρο

 

30. Κτήματα

Subfolder uoadl:122455
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

31. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142305
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων