Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59906 599 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
197.3
Extent:
24 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
κανονισμός, φιλολογικό τμήμα, υποβολή, αργοπορία, χρόνος, απάντηση, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, σύσκεψη, προβλήματα, αποφάσεις,
φιλολογικό τμήμα, Κωνσταντίνος Ασώπιος, υγεία, πρόβλημα, επιβάρυνση, παραδόσεις, ώρες, καθορισμός, διορισμός, καθηγητές, μαθήματα, κανονισμός, σύνταξη, υποβολή, χρόνος, ορισμένος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, συνεδρίαση, καθηγητές,
καθηγητές, παραδόσεις, ώρες, τήρηση, απουσία, αιτιάσεις, Βουλή, πληροφορίες, πρυτανεία, αναφορά, ονόματα, καθηγητές, απουσίες,
Βασίλειος Λάκων, αίτηση, μάθημα, μαθηματικά, φυσική, Φιλοσοφική σχολή, απόφαση, κοινοποίηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
τουρκική γλώσσα, διδασκαλία, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, δάσκαλος, παραδόσεις, έναρξη, χρόνος, καταστάσεις, μηνιαίες,
Ηρακλής Μητσόπουλος, ένορκος, κλήρωση, καθήκοντα, απαλλαγή, αίτημα, Εισαγγελέας Εφετών Αθήνας,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, αίτημα, ασθένεια, εμπόδιο, πρόγραμμα, ώρες, διδασκαλία,
Ιωάννης Πανόπουλος, αίτημα, διδασκαλία, δίπλωμα, μη κατοχή, διάταγμα, δικαίωμα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24