Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59906 617 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
197.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
24 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
κανονισμός, φιλολογικό τμήμα, υποβολή, αργοπορία, χρόνος, απάντηση, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, σύσκεψη, προβλήματα, αποφάσεις,
φιλολογικό τμήμα, Κωνσταντίνος Ασώπιος, υγεία, πρόβλημα, επιβάρυνση, παραδόσεις, ώρες, καθορισμός, διορισμός, καθηγητές, μαθήματα, κανονισμός, σύνταξη, υποβολή, χρόνος, ορισμένος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, συνεδρίαση, καθηγητές,
καθηγητές, παραδόσεις, ώρες, τήρηση, απουσία, αιτιάσεις, Βουλή, πληροφορίες, πρυτανεία, αναφορά, ονόματα, καθηγητές, απουσίες,
Βασίλειος Λάκων, αίτηση, μάθημα, μαθηματικά, φυσική, Φιλοσοφική σχολή, απόφαση, κοινοποίηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
τουρκική γλώσσα, διδασκαλία, Κωνσταντίνος Αφθονίδης, δάσκαλος, παραδόσεις, έναρξη, χρόνος, καταστάσεις, μηνιαίες,
Ηρακλής Μητσόπουλος, ένορκος, κλήρωση, καθήκοντα, απαλλαγή, αίτημα, Εισαγγελέας Εφετών Αθήνας,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, αίτημα, ασθένεια, εμπόδιο, πρόγραμμα, ώρες, διδασκαλία,
Ιωάννης Πανόπουλος, αίτημα, διδασκαλία, δίπλωμα, μη κατοχή, διάταγμα, δικαίωμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24