Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Volume of Archival Material uoadl:799 5554 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Time Coverage:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Notes:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856

Φίλτρο

 

187. Συνεδρίαση: 21 Σεπτεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1368
Unit:
Historical Archive

188. Συνεδρίαση: 5 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1370
Unit:
Historical Archive

189. Συνεδρίαση: 14 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1373
Unit:
Historical Archive

190. Συνεδρίαση: 17 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1374
Unit:
Historical Archive

191. Συνεδρίαση: 18 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1375
Unit:
Historical Archive

192. Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1376
Unit:
Historical Archive

193. Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1378
Unit:
Historical Archive

194. Συνεδρίαση: 23 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1383
Unit:
Historical Archive

195. Συνεδρίαση: 25 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1385
Unit:
Historical Archive

196. Συνεδρίαση: 26 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1387
Unit:
Historical Archive

197. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1388
Unit:
Historical Archive

198. Συνεδρίαση: 28 Οκτωβρίου 1862

Proceedings uoadl:1390
Unit:
Historical Archive

199. Συνεδρίαση: 1 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1393
Unit:
Historical Archive

200. Συνεδρίαση: 2 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1396
Unit:
Historical Archive

201. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1397
Unit:
Historical Archive

202. Συνεδρίαση: 13 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1398
Unit:
Historical Archive

203. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1399
Unit:
Historical Archive

204. Συνεδρίαση: 23 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1400
Unit:
Historical Archive

205. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1401
Unit:
Historical Archive

206. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1402
Unit:
Historical Archive