Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Volume of Archival Material uoadl:799 5957 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Time Coverage:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Notes:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856

Φίλτρο

 

201. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1397
Unit:
Historical Archive

202. Συνεδρίαση: 13 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1398
Unit:
Historical Archive

203. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1399
Unit:
Historical Archive

204. Συνεδρίαση: 23 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1400
Unit:
Historical Archive

205. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1401
Unit:
Historical Archive

206. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1402
Unit:
Historical Archive

207. Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1403
Unit:
Historical Archive

208. Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1413
Unit:
Historical Archive

209. Συνεδρίαση: 20 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1418
Unit:
Historical Archive

210. Συνεδρίαση: 25 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1421
Unit:
Historical Archive

211. Συνεδρίαση: 29 Δεκεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1422
Unit:
Historical Archive

212. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1858

Proceedings uoadl:1771
Unit:
Historical Archive

213. Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 1858

Proceedings uoadl:1772
Unit:
Historical Archive

214. Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1862

Proceedings uoadl:1773
Unit:
Historical Archive