Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:799 5719 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1851-1863, τόμος 4
Χρονική κάλυψη:
1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856, 1856-1857, 1857-1858, 1858-1859, 1859-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863 (μισό έτος)
Σημειώσεις:
Στη τελευταία συνεδρίαση του τόμου 4 συμπεριλαμβάνεται Ευρετήριο για τα ακαδ. έτη 1851-1852, 1852-1853, 1853-1854, 1854-1855, 1855-1856
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

201. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1397
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

202. Συνεδρίαση: 13 Νοεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1398
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

203. Συνεδρίαση: 17 Νοεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1399
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

204. Συνεδρίαση: 23 Νοεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1400
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

205. Συνεδρίαση: 3 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1401
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

206. Συνεδρίαση: 4 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1402
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

207. Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1403
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

208. Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1413
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

209. Συνεδρίαση: 20 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1418
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

210. Συνεδρίαση: 25 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1421
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

211. Συνεδρίαση: 29 Δεκεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1422
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

212. Συνεδρίαση: 4 Νοεμβρίου 1858

Πρακτικά uoadl:1771
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

213. Συνεδρίαση: 26 Νοεμβρίου 1858

Πρακτικά uoadl:1772
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

214. Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1862

Πρακτικά uoadl:1773
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο