Η ιστορία και συνήθειαι εις τον γάμον του χωρίου Βαθυπέδου, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:21080 1187 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1123
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ιστορία και συνήθειαι εις τον γάμον του χωρίου Βαθυπέδου, του νομού Ιωαννίνων.
Συλλογέας:
Χαρίλαος Β. Φασούλης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1970
Περίοδος συλλογής υλικού:
1970
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Βαθύπεδο Ιωαννίνων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46