Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μικρού Περιβολακίου - Βελεστίνου, της επαρχίας Βόλου, του νομού Μαγνησίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3162 1455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
75
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μικρού Περιβολακίου - Βελεστίνου, της επαρχίας Βόλου, του νομού Μαγνησίας.
Συλλογέας:
Αικατερίνη Οικονόμου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966 - 1967
Γεωγραφική περιοχή:
Μαγνησία
Πόλη / Χωριό:
Μικρόν Περιβολάκιον Βόλου Μαγνησίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Κουσκουρίδας Στέργιος ετών 83 αγράμματος
Καλογήρου Ελευθερία ετών 55 αγράμματος
Πράσσου Ελευθερία ετών 70 αγράμματος
Ζδρούλια Κλεοπάτρα ετών 75 αγράμματος (βλαχόφωνος)
Λίλλου Μαρία ετών 60 αγράμματος
Οινομόνου Ανθούλα ετών 50 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70