10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Εμπειρία από το παρελθόν, προετοιμασία για το μέλλον

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001807 4128 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Εμπειρία από το παρελθόν, προετοιμασία για το μέλλον
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ)
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Έτος έκδοσης:
2005
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Εκπαίδευση ενηλίκων
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Δια βίου Εκπαίδευση, E-Learning, Νέες τεχνολογίες, Υγεία, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Αριθμός σελίδων:
469
Bib number:
482071
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΣΕΠ ε 2005
Σημειώσεις:
10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής, 7-9/10, 2004

Φίλτρο

 

1. Οι μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη και τις τεχνολογίες της πληροφορικής στις προσεχείς δεκαετίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042615
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Ανασκόπηση και προοπτικές της πληροφορικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042617
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλκιάς Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

3. 1980-2000 οι ευκαιρίες που χάθηκαν. 2001-2020 οι ευκαιρίες που θα χαθούν;

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042623
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζηνίκος, Αχ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

4. Συμπεράσματα για την παραγωγή, ολοκλήρωση και εγκατάσταση λογισμικού εφαρμογών σε περιπτώσεις προσωπικής εμπειρίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042626
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φιλοκύπρου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

5. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η επανίδρυση της διοίκησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042632
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ανδρονόπουλος, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042634
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αναγνωστόπουλος, Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

7. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042636
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ασημακόπουλος, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

8. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η κοινωνία της πληροφορίας Α. Ε.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042638
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δούκας, Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

9. Μπροστά στις εξελίξεις μέσω της τεχνολογίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042640
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσάγκος, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

10. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042642
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοδωρόπουλος, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

11. Δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Κ.τ.Π.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042645
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λορέντζος, Νίκος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Οι νέες τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042649
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κάτσικας, Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

13. Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042652
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γραμματικόπουλος, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση ενηλίκων

14. Ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042654
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δρίγκας, Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Η καταπολέμηση του κενού δεξιοτήτων πληροφορικής και η χρήση εναλλακτικού ανθρώπινου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042658
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καλαμακίδης, Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

16. Στρατηγική στην υγεία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042661
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζαφέρης, Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

17. Νέες τεχνολογίες στην υγεία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042664
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ιακωβίδης, Ηλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία

18. 6 billion euros: is this enough for the perfect health care informatics system

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042666
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σκούρας, Κώστας Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοϊατρική Τεχνολογία

19. Βιοπληροφορική: προϊόντα και προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042669
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσαυτάρης. Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοϊατρική Τεχνολογία

20. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042671
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδάκης, Μιχάλης
Χαλούτσος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοϊατρική Τεχνολογία