6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001810 4539 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης:
1997
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Μηχανική Λογισμικού
Λέξεις-κλειδιά:
Παράλληλα συστήματα, Λογισμικό, Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων, Εφαρμογές, Θεμελιώσεις πληροφορικής
Αριθμός σελίδων:
410
Bib number:
547897
Ταξιθετικός αριθμός:
004. ΠΣΠ1997 ε 1997 1
Σημειώσεις:
Αθήνα.4-6 Δεκεμβρίου 1997
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τράπεζας

Φίλτρο

 

1. Agent-based secure distribution of electronic documents

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043679
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Prevelakis, Vassilis
Konstantas, Dimitri
Morin, Jean-Herny
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

2. Σφάλματα κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων σε κατανεμημένα συστήματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043682
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκρίτζαλης, Στέφανος
Νικητάκος, Νικήτας
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

3. Ασφάλεια συστημάτων συνδιάσκεψης στο internet: μια δυναμική προσέγγιση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043685
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξανδρής, Ν.
Χρυσικόπουλος, Β.
Burmester, M.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

4. Security aspects in electronic commerce: the curent practice

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043689
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Bogonikolos, N.
Παναγοπούλου, Γ.
Συρμακέσης, Σ.
Τσακαλίδης, Αθανάσιος
Τζήμας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

5. Experience gained from modelling and implementing a secure multilevel database on a relational DBMS

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043693
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Andria, F.
Πάγκαλος , Γεώργιος
Pernul, G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

6. Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος για τη διαχείριση επικίνδυνων περιβαλλοντικών καταστάσεων στην περιοχή της Μεσογείου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043698
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλειάδης, Βασίλης Γ.
Λαγογιάννης, Γ.
Μαρκέλλου, Πηνελόπη
Σοφοτάσιος, Δ.
Τζήμας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

7. Μοντέλο δεδομένων για τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακού δικτύου διανομής με τη χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043703
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μούρτζινου, Παναγιώτα
Ρογκάκος, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

8. Needs assessment of people with HIV/AIDS on an informational system

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043710
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Koulierakis, George
Manti, Panagiota
Αγραφιώτης, Δημοσθένης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

9. Μοντέλο πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών καρτών υγείας και ασφάλισης - Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043723
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τρούλος, Κ.
Καπέλιος, Γ.
Καρούνου, Β.
Καρούνος, Θεόδωρος
Μάγκλαρης, Βασίλειος
Ζόρζος, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

10. Critical success factors for quality information systems in government

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043728
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπλάνας, Γεώργιος Ν.
Τσιότρας, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

11. Views, perspectives and the www

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043731
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Prevelakis, Vassilis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

12. Extending classical query by example implementations

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043733
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Hadjiefthymiades, Stathes
Μαρτάκος, Δρακούλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

13. Γλώσσα ερωτήσεων για το γενικευμένο σχεσιακό πρότυπο δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043739
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λορέντζος, Νίκος Α.
Ντώντης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

14. On the implementation of time-varying knowledge bases

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043741
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Maliappis, Michael T.
Λορέντζος, Νίκος Α.
Γιαλούρης, Κ. Π.
Σιδερίδης, Αλέξανδρος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

15. A deductive object-oriented database system based on active rules

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043745
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλειάδης, Ν.
Βλαχάβας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

16. Η μηχανή του Post: ένας διδακτικός μικρόκοσμος για την εισαγωγής στον τυπικό προγραμματισμό

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043749
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δαγδιλέλης, Βασίλειος
Σατρατζέμη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

17. Εντοπισμός και σημείωση ονοματικών συνόλων σε κείμενα της Νέας Ελληνικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043775
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανουσοπούλου, Α. Γ.
Τσανάκας, Παναγιώτης
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

18. Σπονδυλωτές μητροειδείς γραμματικές και αυτόματη επεξεργασία της νεοελληνικής γλώσσας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043778
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπαλτζής, Σωκράτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

19. Experimental study of the dynamical behaviour of fuzzy cognitive maps for various transfer functions

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043782
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Tsadiras, Athanasios K.
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

20. Integrating object and constraint technologies for stating and solving a resource scheduling problem

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1043790
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Διαμαντόπουλος, Ν.
Θραμπουλίδης, Κλεάνθης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική