Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 1999

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001820 1241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετία: πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ρόδος, 20-22 Οκτωβρίου 1999
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Academic libraries as centres of education and research for the 3rd millenium: proceedings of the 8th Panhellenic Conference of Academic Libraries, Rhodes, Greece 20-22 October 1999
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αιγαίου
Επιμελητής:
Βαρκαράκη, Χριστίνα
Έτος έκδοσης:
2000
Τόπος έκδοσης:
Μυτιλήνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Συνέδρια, Πρακτικά, Ελλάδα, Academic Libraries, Conferences, Proceedings, Greece
Αριθμός σελίδων:
399
ISBN:
960-86789-0-0
Bib number:
552423
Ταξιθετικός αριθμός:
027.709495 ΠΣΑΒ1999 α 2000

Φίλτρο

 

1. Meeting new demands: the role of the library as a centre for education and research

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045583
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Smethurst, Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

2. Από τη "διάχυση" των λειτουργιών στην "ανασύνθεση" του ρόλου: η μελλοντική θέση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045595
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπώκος, Γιώργος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

3. The coming transfiguration of academic libraries: meeting the challenge of changing society, changing education and changing needs

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045604
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Line, Maurice Bernard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

4. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα: ένα νέο τεχνολογικό ουμανιστικό μοντέλο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045611
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταθούλια, Θεοδώρα Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

5. Digital libraries in Europe: an educational perspective

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045636
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Brophy, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

6. Τάσεις και δυνατότητες συνεργασίας Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με άλλες βιβλιοθήκες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045645
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζοπούλου, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

7. Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΚΤ - Δίκτυο Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045655
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

8. The internet and Academic freedom: implications for the University library

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045660
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Sturges, R. P. (Rodney Paul)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

9. Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045667
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικητάκης, Μιχάλης
Σίτας, Ανέστης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

10. Διαδικασία σύνταξης γραπτής πολιτικής διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045673
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βόλτση, Πετρούλα
Ζωντανός, Κώστας Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

11. Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045676
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κορομπίλη-Ξαντινίδου, Στέλλα
Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

12. Ακαδημαϊκός βιβλιοθηκονόμος: άξονας για τις δημόσιες σχέσεις των βιβλιοθηκών με σκοπό την έρευνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045683
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βλάχου-Χαλκιοπούλου, Μαίρη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

13. Ο συλλογικός κατάλογος εργαλείο ανάπτυξης για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και μέσο βελτίωσης των υπηρεσιών τους προς τους χρήστες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045701
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσούτσου-Δημοπούλου, Ιωάννα
Ζωντανός, Κώστας Π.
Κατσιρίκου, Ανθή Ε.
Παπάζογλου, Αλεξάνδρα
Χριστοδούλου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

14. Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια Δράση (ΕΠΕΑΕΚ): η πορεία του έργου, αποτελέσματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045705
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέρβου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Τζεδάκη, Σάσα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

15. Οι περιοδικές εκδόσεις και η αναγκαιότητα της συνεργασίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045710
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζεδάκη, Σάσα
Δέρβου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

16. Η εφαρμογή της μεθόδου Conspectus σε συλλογές επιστημονικών περιοδικών: η ελληνική περίπτωση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045713
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Δέρβου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Τζεδάκη, Σάσα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

17. Στατιστικά στοιχεία και αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ελληνική πραγματικότητα και μοντέλο συλλογής και εφαρμογής τους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045720
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολοπούλου, Βάσω
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

18. Ηλεκτρονικά περιοδικά, κοινοπραξίες, συμβάσεις αδειών χρήσης και κόστος: ακόμα σε εξέλιξη;

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045815
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καλογερίδης, Διογέννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

19. Οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά το 2ο Κ.Π.Σ.: απολογισμός - προβλήματα - προοπτικές (Ενημέρωση από εκπροσώπους του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ερωτήσεις - Συζήτηση)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045820
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπάζογλου, Βασίλειος
Μητσιάκη, Ζ.
Μανιατάκου, Α.
Λιώκης, Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

20. Electronic journals: some recent projects

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045823
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
McKnight, Cliff
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πηγές πληροφόρησης