Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001821 1174 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Proceedings [of] 11th Panhellenic Conference of Academic Libraries. Academic libraries of open and continuous access
Συλλογικό όργανο:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εκδότης:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
Επιμελητής:
Σιώκη, Καλλιόπη
Έτος έκδοσης:
2003
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες
Αριθμός σελίδων:
448
ISBN:
960-87764-1-4
Bib number:
345177
Ταξιθετικός αριθμός:
027.709495 ΠΣΑΒ2002 α 2003
Σημειώσεις:
Λάρισα 6, 7 & 8 Νοεμβρίου 2002
Larissa 6, 7 & 8 November 2002.

Φίλτρο

 

1. Cultivate και Ευρωπαϊκό ανθρωποδίκτυο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045830
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζοπούλου, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

2. Κοινοπραξία ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου ή η νομοτέλεια της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045837
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέρβου, Κλωντίνη
Τζεδάκη, Σάσα
Συνέλλη, Κατερίνα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

3. Ψηφιακές βιβλιοθήκες στο ελληνικό διαδίκτυο: σημερινή εικόνα και ρόλος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045838
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τοράκη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

4. Προσέγγιση της αναγκαιότητας του ρόλου της ψηφιακής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι υπηρεσίες της σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045844
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταυρόπουλος, Νικόλαος Αθ.
Παναγιώτογλου, Π.Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

5. Πολιτιστικά αντικείμενα σε δικτυωμένα περιβάλλοντα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045846
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κολοβός, Φίλιππος
Μπάλιου, Ανθή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

6. Η υπηρεσία διαδανεισμού στην εποχή της ψηφιοποίησης και η εμπειρία του πανεπιστημίου Κρήτης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045850
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζανάκη, Ελευθερία
Καραδάκη, Κάλλη
Βιτσαξάκη, Μαρίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

7. Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του εθνικού αρχείου διδακτορικών διατριβών του εθνικού κέντρου τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία - προβλήματα - προοπτικές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045854
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουλούρης, Αλέξανδρος
Καπιδάκης, Σαράντος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

8. Τεχνική μελέτη για την επιλογή του χώρου της βιβλιοθήκης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045857
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπατσικουράκης, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

9. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βιβλιοθηκών: μια αισθητική και λειτουργική προσέγγιση, τα διεθνή πρότυπα και η ελληνική πραγματικότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045889
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βελώνη, Σταυρούλα
Χριστοδούλου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

10. Βιβλιοθήκες και αρχιτέκτονες: ουτοπίες, προκλήσεις, εμπειρίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045891
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοδωρίδου, Μ.- Ε.
Σωτηρίου, Ζ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

11. Current status of "Net resource subject guide" of Chinese academic libraries

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045893
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Qiao, Huan
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

12. Σχεδιασμός αποτελεσματικών portal στο διαδίκτυο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045894
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καπιδάκης, Σαράντος
Σφακάκης, Μιχάλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

13. Ανάπτυξη θεματικών πυλών (portals) σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στη βιβλιοθήκη και υπηρεσία πληροφόρησης του πανεπιστημίου Πατρών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045897
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαλής, Χρήστος
Γεωργίου, Παναγιώτης
Διονυσοπούλου, Ελένη
Παπαδάτου, Φιερούλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

14. Ψηφιακές βιβλιοθήκες: ανάκτηση πληροφοριών με neural network

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045900
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πιτικάρης, Θοδωρής
Τσαγκατάκης, Ιωάννης
Νικητάκης, Μιχάλης
Παπαδουράκης, Γιώργος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

15. Τα ελληνικά περιοδικά στο internet

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045901
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζωντανός, Κώστας Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

16. Libraries and digital divide: the pulman network

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045904
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τροχόπουλος, Γιάννης Ισ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

17. The ovil technologies experience: accessing journals and books online (εμπορική παρουσίαση) (commercial presentation)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045907
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Saporiti, Bianca
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

18. Οι φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης σε δύο βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045913
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παντούλη, Όλγα
Νιξαρλίδου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

19. Κέντρα κυβερνητικής πληροφόρησης συνεργασία ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, δημόσιων βιβλιοθηκών και περιφερειακών αρχών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045919
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαθεοδώρου, Χρήστος
Μοσχόπουλος, Διονύσης
Προκοπιάδου, Γεωργία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες

20. The EU libraries programme - The Irish academic library context

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045922
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Fallon, Helen
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιβλιοθήκες