Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, 1924. Ιδρυτική γενική συνέλευσις, καταστατικόν.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001823 314 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελληνική Ανθρωπολογική Εταιρεία, 1924. Ιδρυτική γενική συνέλευσις, καταστατικόν.
Έτος έκδοσης:
1924
Bib number:
435383
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1924-1930