Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1930

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001828 276 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1930
Έτος έκδοσης:
1930
Bib number:
435400
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1930