Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-20 Νοεμβρίου 1998 με ενημέρωση στοιχείων μέχρι το 2000

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001835 1401 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο, Αθήνα, 19-20 Νοεμβρίου 1998 με ενημέρωση στοιχείων μέχρι το 2000
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών
Εκδότης:
Εκδόσεις Κορφή
Επιμελητής:
Σιάμπος, Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
2003
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Μετανάστευση, Πληθυσμός, Ανάπτυξη
Αριθμός σελίδων:
636
ISBN:
960-87751-0-8
Bib number:
500927
Ταξιθετικός αριθμός:
304.609495 ΠΔΣ1998 π 2003

Φίλτρο

 

1. Προσφώνηση - Πρόλογος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1032498
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

2. Χαιρετισμός

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1032521
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πολύζος, Νικόλαος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

3. Ένας αιώνας μεγάλων δημογραφικών μεταβολών στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1032523
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σιάμπος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

4. Μία διαχρονική εκτίμηση του ελληνογενούς πληθυσμού με βάση τη μαθηματική προβολή της Π t = Π 0 (1+ε)1 και εναλλακτικές υποθέσεις: 100.000.000 και άνω οι Ελληνογενείς...

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033059
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοφανίδης, Σταύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

5. Προοπτικές της αγοράς εργασίας στα πλαίσια και των δημογραφικών εξελίξεων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033061
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσανέβας, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

6. Η Θέση του αγροτικού πληθυσμού στη λύση του δημογραφικού προβλήματος και η σημασία αυτού στην ασφάλεια της χώρας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033064
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουτούζης, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

7. Ο Καπιταλιστικός νόμος του πληθυσμού σε νεοσυντηρητική εκδοχή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033065
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ντούσκος Πέτρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

8. Αλληλεπίδραση δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033066
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδάκης, Μιχαήλ Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

9. Περιβάλλον, πληθυσμός και εκπαίδευση για αειφόρα τοπία της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033068
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδημητρίου, Φοίβος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

10. Η Δημογραφικής πρόκληση και η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033070
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φωτάκης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

11. Γεωπολιτική θέση και ασφάλεια της χώρας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033072
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χολέβας, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

12. Δημογραφικό πρόβλημα και οικονομικές επιπτώσεις: η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033074
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χονδρογιάννης, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

13. Παραγωγικός πληθυσμός, εργατικό δυναμικό και ανεργία στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033075
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βελέντζας, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

14. Εξέλιξη και κινητικότητα του ναυτεργατικού δυναμικού: αξιωματικοί καταστρώματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033077
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπαρδή-Γκιζιάκη, Ερνεστίνη
Γκιζιάκης Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

15. Οικονομικές πλευρές του δημογραφικού προβλήματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033079
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γλυτσός, Νικόλαος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

16. Η Απασχόληση των ηλικιωμένων στην Ελλάδα 1983-2000

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033081
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καλαφάτης, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

17. Η Αναδιοργάνωση της αγοράς εργασίας και οι επιπτώσεις στην κοινωνία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033083
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λογιάδου-Διδίκα, Δέσποινα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

18. Η Εξέλιξη του αγροτικού πληθυσμού του νομού Ημαθίας και οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σε αυτόν

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033085
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

19. Περιφερειακή ανάλυση της απασχολήσεως και ανεργίας του γυναικείου εργατικού δυναμικού της χώρας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033087
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σπυράτου, Ευτυχία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία

20. Κατάρτιση νέων στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1033089
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζιλιλής, Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημογραφία