«Τ' αδόνιν κείνον πού γλυκά θλιβάται»: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600): πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002159 681 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Τ' αδόνιν κείνον πού γλυκά θλιβάται»: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600): πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Συλλογικό όργανο:
Διεθνές Συνέδριο "Neograeca Medii Aevi"
Εκδότης:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Επιμελητής:
Αγαπητός, Παναγιώτης Α.
Πιερής, Μιχάλης
Έτος έκδοσης:
2002
Τόπος έκδοσης:
Ηράκλειο
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
δημώδη, κείμενα, μεσαίωνας, μεσαιωνικά, έκδοση, ερμηνεία, εικονογραφία, χειρόγραφα
Αριθμός σελίδων:
645
ISBN:
960-524-140-4
Bib number:
204412
Ταξιθετικός αριθμός:
888.09 ΔΣNMA1997 ακ 2002

Φίλτρο

 

1. "Αρετής εικών": το βυζαντινολογικό έργο του Νικολάου Παναγιωτάκη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039788
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Αγαπητός, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

2. Ν. Μ. Παναγιωτάκης: λατινοκρατούμενη Ανατολή και μεταβυζαντινή λογοτεχνία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039791
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαυρομάτης, Γιάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

3. Νίκος Παναγιωτάκης: η ματιά του γνήσιου ερευνητή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039792
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Πιερής, Μιχάλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

4. Ο Νίκος Παναγιωτάκης ως πανεπιστημιακός συνάδελφος και δάσκαλος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039795
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Χρυσός, Ευάγγελος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

5. Διήγησις Ιωσήφ του παγκάλου: πρόδρομη παρουσίαση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039797
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαυρομάτης, Γιάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

6. Δύο νεοελληνικές διασκευές της "ψυχωφελούς ιστορίας" του Βαρλαάμ και Ιωάσαφ: τα χειρόγραφα της Βουλής 11 και ΜΙΕΤ 25

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039800
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Pérez Martín, Immaculada
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

7. Τα χειρόγραφα της Τραπεζούντας και των Αθηνών του Διγενή Ακρίτα: για μια νέα έκδοση και μελέτη των παραλλαγών τους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039803
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Aldama, Javier Alonso
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

8. Die Erzälung von Alexander und Semiramis. Die beiden Fassungen und ihre editorischen Probleme

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039807
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Moenning, Ulrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

9. Το Alphabetum vulgaris linguae graecae του γερμανού ουμανιστή Martinus Crusius

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039812
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Τουφεξής, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

10. Γιατί δε διορθώνουμε: παρατηρήσεις στον "Πόλεμο της Τρωάδος"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039813
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Eideneier, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

11. Τα Άπαντα του Μαρίνου Φαλιέρου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039814
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Gemert, A. F. van, Arnold F.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

12. Η "Ιλιάδα" του Νικόλαου Λουκάνη στην ελληνική δημώδη γλώσσα: προβλήματα σύνθεσης και παράδοσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039820
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Bádenas, Pedro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

13. Τα μεταβυζαντινά αρχεία των χριστιανικών κοινοτήτων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προβλήματα μικρο-ιστορίας και προβλήματα εκδοτικής μεθοδολογίας. Η περίπτωση των αρχείων των Σερρών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039837
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Odorico, Paolo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

14. Μεταφράζοντας μετοχές σε δημώδη λόγο το 1600

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039841
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Κάρλα, Γραμματική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

15. Είδος και δημώδη γλώσσα. Η συμβολή του Lexikon zur Byzantinischen Gräzität στη μελέτη των κειμένων του 15ου αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039844
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Trapp, Erich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

16. A research programme: "Η δημώδης παράδοσης της ελληνικής λογοτεχνίας, 1100-1700"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039847
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Jeffreys, Elizabeth
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

17. Στου δίσκου τα γυρίσματα: τα (πρώιμα νεοελληνικά) κείμενα και η πληροφορική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039851
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Φιλιππίδου, Ντία Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

18. Αναγνωστικά χνάρια στον Κυπριακό κώδικα της Μαρκιανής. Στοιχεία περί του πιθανού κτήτορα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039892
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Πιερής, Μιχάλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

19. Η διασκευή του χειρογράφου της Ραβέννας της "Εξήγησης" του Λεοντίου Μαχαιρά και η "Narratione" του Διομήδη Strambali

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039895
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Νικολάου-Κονναρή, Άγγελ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

20. À propos des influences Franques dans l'oeuvre de Leontios Machairas

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039899
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Grivaud, Gilles
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία