Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002404 650 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου "Αριστοτέλης": Θεσσαλονίκη 7-14 Αυγούστου 1978 (τ.1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Proceedings of the World Congress on Aristotle: Thessaloniki August 7-14 1978
Συλλογικό όργανο:
Παγκόσμιο Συνέδριο "Αριστοτέλης"
Εκδότης:
Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
Έτος έκδοσης:
1981
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά:
Αριστοτελική Φιλοσοφία, Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης
Αριθμός σελίδων:
314
Bib number:
42142
Ταξιθετικός αριθμός:
185 ΠΡΑ

Φίλτρο

 

1. Σχέσεις Αριστοτέλους προς Πλάτωνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005783
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

2. Relations entre Aristote et Platon

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005792
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

3. Die Anfänge der griechischen Aristoteles - Interpretation

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005808
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Moraux, Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

4. The hellenistic and roman foundations of the tradition of Aristotle in the West

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005816
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
McKeon, Richard (Richard Peter)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

5. Aristote dans le monde Arabe

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005819
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Madkour, I.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

6. Politique et vérité

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005826
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Weil, Raymond
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

7. The significance of Alexander's theory of universals

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005830
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Lloyd, A. C. (Antony C.)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

8. Alexander on Aristotle's notion of the intellect as agent

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005834
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Φωτείνης, Αθανάσιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

9. The active intellect and Aristotle's God

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005838
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Mamo, Plato
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

10. Aspasius and the Nicomachean Ethics of Aristotle

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005842
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Kenny, Anthony
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

11. A note on Aspasius, in En 44, 20-1

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005855
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Fortenbaugh, William W.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

12. Aristotle and Simplicius on mathematical infinity

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005873
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Mueller, Ian
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

13. The contribution of the Greek commentators on the Organon to the formation of Western Scholasticism

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005885
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ebbesen, Sten
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

14. La physique d'Aristote et les anciens commentaires Grecs

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005897
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Verbeke, Gabriël
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

15. Aristote et l'épistémologie de Ptolémée

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005912
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Dąmbska, Izydora
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

16. Pseudo-Alexandre critique des Stoiciens (Quaestiones I 4)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005929
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Mignucci, Mario
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

17. Simplicios, commentateur représentatif d'Aristote dans le Néoplatinisme tradif

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005974
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βαμβουκάκης, Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

18. Peripatetic elements in the culture of Ptolemaic Alexandria

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005990
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Witt, R. E. (Reginald Eldred),
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

19. Aristotle's theory of categories and post-classical ontologies

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1005995
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Anton, John P. (John Peter)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

20. The Aristotelian theory of matter in the Hellenistic period

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1006007
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Furley, David J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία