Γλώσσα και πραγματικότητα

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002405 711 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γλώσσα και πραγματικότητα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Language and reality in greek philosophy
Συλλογικό όργανο:
Διεθνές Συμπόσιο Φιλοσοφίας
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία
Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα
Φιλοσοφική Εταιρεία Κύπρου
Εκδότης:
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία
Έτος έκδοσης:
1985
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα
Αριθμός σελίδων:
324
Bib number:
448606
Ταξιθετικός αριθμός:
401 ΔΣΦ1984 γ 1985
Σημειώσεις:
Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας (2ο: 1984: Αθήνα)

Φίλτρο

 

1. Πραγματικότης της γλώσσας και η γλώσσα της πραγματικότητος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013896
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μουτσόπουλος, Ευάγγελος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα

2. The Presocratics and the meanings of words

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013908
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Kerferd, G. B.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

3. Heidegger, Heraclitus and λόγος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013923
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Γεωργακόπουλος, Νικόλαος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

4. Λέγειν, κρύπτειν, σημαίνειν: η φιλοσοφία της γλώσσας στον Ηράκλειτο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013939
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

5. Ο λόγος της ολότητας στον Ηράκλειτο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013945
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Δεληβογιατζής, Σωκράτης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

6. Θεμελιακές γλωσσικές αντιθέσεις για τον άνθρωπο και τη θεότητα στον Ξενοφάνη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013957
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κελεσίδου - Γαλανού, Άννα Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

7. Το ποιητικό ρήμα στον Ηράκλειτο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013966
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Λιαντίνης, Δημήτριος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

8. Les multiples discours de Parmenide

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1013973
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κουλουμπαρίτσης, Λάμπρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

9. Les mots et les choses d'Homere á Platon: essai de perspectives philosophiques et diachroniques

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014025
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Joly, Henri
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

10. Les dieux et les hommes; le langage et sa reference dans l'antiquite Greque archaique

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014038
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Letoublon, Francoise
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

11. Δημόκριτος: θεωρία της γλώσσας και λόγος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014045
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Πανέρης, Ιωάννης Ρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

12. From Eleatic logic to the oworld of Protagoras

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014058
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Woodruff, Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

13. Ο Σωκράτης περί της προτεραιότητας του ορισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014066
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Νεχαμάς, Αλέξανδρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

14. Ο Πλάτων και ο "ορισμός δείξεως"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014075
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βουδούρης, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

15. Language and reality: the Theaetetus and Wittgenstein

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014093
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Berenson, F. M. (Frances Maria)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

16. Plato on the independence of oratory from philosophy

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014098
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Cooper, John M. (John Madison)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

17. Γλώσσα και πραγματικότητα, "θεωρείν και λέγειν": Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014101
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αντωνόπουλος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

18. Aristotle on the signification of names

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014112
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Bolton, Robert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

19. Alternative ancient interpretations of Aristotle's categories

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014121
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ευαγγελίου, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

20. Aristotle's distinction between energeia and kinesis: inference, explanation and ontology

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1014129
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Charles, David Owain Maurice
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία