Ρητορική, επικοινωνία πολιτική και φιλοσοφία

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002443 1870 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρητορική, επικοινωνία πολιτική και φιλοσοφία
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Διεθνές Κέντρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού και Κ.Β.
Εκδότης:
Ιωνία
Επιμελητής:
Βουδούρης, Κωνσταντίνος Ι.
Έτος έκδοσης:
2002
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πολιτική Επιστήμη
Επικοινωνία
Λέξεις-κλειδιά:
Ρητορική
Αριθμός σελίδων:
304
ISBN:
960-7670-37-Χ
Bib number:
448719
Ταξιθετικός αριθμός:
808 ΔΣΦ2001 ρ 2002
Σημειώσεις:
Η μονογραφία είναι αφιερωμένη στον Σωκράτη, στα 2.400 χρόνια από το θάνατο του.
Στη μονογραφία περιέχονται τα άρθρα 2 συναντήσεων (σεμιναρίου και συνεδρίου): Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας (13 : 2001 : Πνύκα) και Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας: Η φιλοσοφία της επικοινωνίας (13 : 2001 : Ρόδος)

Φίλτρο

 

1. Τέχνη πειθούς και αλήθειας: ρητορική και φιλοσοφία στην Πλατωνική Απολογία του Σωκράτους

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011849
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αποστολάκης, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

2. Η φιλοσοφική θεμελίωση της ρητορικής στον Ισοκράτη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011853
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

3. "Ιέραξ και Περιστέρα". Θεωρία κια επικοινωνιακή πολιτική των διεθνών σχέσεων στις Θουκυδίδειες διμηγορίες του Κλέωνος και του Διόδοτου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011865
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βερτουδάκης, Βασίλειος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

4. Γνωμολογία, βραχυλογία και επικοινωνία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011868
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βουδούρης, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επικοινωνία

5. Φιλοσοφία, ρητορική και πολιτική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011871
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βουδούρης, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

6. Το διδάσκειν ως μορφή επικοινωνίας στην φιλοσοφία του Κωνσταντίνου Κούμα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011889
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Καραγιάννης, Γεώργιος Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία

7. Αντισθένης και ρητορική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011898
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Καραμπατζάκη - Περδίκη, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

8. Η μορφή της διαφυλικής επικοινωνίας: η αβοήθητη μοναξιά των δύο φύλων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011905
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κασωτάκη-Γατοπούλου, Ηρώ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επικοινωνία

9. Σοφιστική, ρητορική και πολιτική στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα: από τη δημοκρατούμενη πόλη στο "Μόναρχο Δήμο"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011911
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

10. Ξένοι στα έργα του Πλάτωνος. Στοιχεία διαπολιτισμικού διαλόγου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011918
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Λεύκα, Αικατερίνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

11. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ρητορικής και φιλοσοφίας στη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών κατά τον Πέμπτο αι. μ.Χ.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011939
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μανωλέα, Χριστίνα - Παναγιώτα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

12. Το σύμπαν του λόγου και η Ομηρική ρητορική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011944
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μαραγγιανού - Δερμούση, Ευαγγελία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

13. Η πολιτιστική επικοινωνία δια του Υπολογιστή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011956
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μητροπούλου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επικοινωνία

14. Ρητορική, Πολιτική, Φιλοσοφία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011961
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ποττάκης, Γιάννης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

15. Η ρητορική θεωρία του Αριστοτέλη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011963
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Poulakos, John
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

16. Ρητορική και πολιτική στον Θουκυδίδη και τον Ισοκράτη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011970
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Poulakos, Takis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

17. Οι έννοιες της τέχνης στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη: από τη μίμηση στην επικοινωνία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011972
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Πρώϊμος, Κωνσταντίνος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

18. Οι απόψεις του Πλάτωνος περί της ρητορικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011976
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Robinson, T. M. (Thomas More)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

19. Φιλοσοφία και ρητορική: Αριστοτέλης εναντίον Ισοκράτη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011979
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σίνου, Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

20. Το σιωπάν ως επικοινωνιακή τακτική και ως πράξη λόγου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1011981
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σταβέλας, Απόστολος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επικοινωνία