Μνήμη Δημητρίου Αιγινήτου (1862-1934)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002453 4330 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μνήμη Δημητρίου Αιγινήτου (1862-1934)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
In memoriam Dematrii Eginitis
Επιμελητής:
Κωτσάκης , Δημήτριος Δ.
Μακρής, Κωνσταντίνος Γ.
Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν.
Έτος έκδοσης:
1975
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
470
Bib number:
419900
Ταξιθετικός αριθμός:
520.92 ΑιγΔ ΚαρΛ μ 1975

Φίλτρο

 

1. The function Fv(x) of Lin's dispersion relation for complex v and x

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036273
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αθανασούλα - Γεωργαλά, Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστροφυσική

2. Δημήτριος Αιγινήτης ο ολοκληρωμένος άνθρωπος (προσωπική ανάμνησις)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036279
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαλαώρας , Βασίλειος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιογραφία

3. On the vertical variation in the slope of the N(M)-relation in the area of Greece

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036288
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαλανόπουλος, Άγγελος
Οικονομίδης, Αχ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σεισμοί

4. Force free fields in plasmas

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036298
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ευαγγελίδη, Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υδροδυναμική

5. Coupling between disturbances in the earth's magnetic field and tropospheric vorticity patterns

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036303
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζερεφός, Χρήστος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ηλεκτρομαγνητισμός

6. Solution of the elliptic problem in regularized plane with recurrent power series

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036309
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζηκίδης, Μιχαήλ Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστρονομία

7. A formal third integral of motion in a nearly spherical galaxy

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036318
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρανικόλας, Νικόλαος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστροφυσική

8. Επί των σειρών διαδοχικών ημερών ηυξημένης μολύνσεως του αέρος εκ SO2 εν Αθήναις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036330
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κλιματολογία

9. Επί της επιδράσεως της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρος, ως και ρυθμού μεταβολής τούτων επί της βαθμίδος δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου της ατμόσφαιρας εν Αθήναις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036336
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν.
Ρετάλης, Δημήτριος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μετεωρολογία

10. Επίδρασις των ηλιακών κηλίδων επί των θερμοκρασιών αέρος και εδάφους εν Αθήναις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036346
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καράς, Γιάννης
Πισιμάνης, Δημήτριος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μετεωρολογία

11. Εφαρμογή της μεθόδου του πεπερασμένου στοιχείου εις μετεωρολογικά προβλήματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036350
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσούλης , Βασίλειος Δημ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μετεωρολογία

12. The relativistic restricted three-body problem

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036354
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοντόπουλος, Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστρονομία

13. Η κοσμολογία της κλασσικής ελλάδος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036358
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωτσάκης , Δημήτριος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστροφυσική

14. On the stability of a special class of precessions

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036360
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μάγειρος, Δ. Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δυναμική

15. Αι μεταβολαί θερμοκρασίας και πιέσεως εντός της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036364
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μακρής, Κωνσταντίνος Γ.
Πετρόπουλος, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κλιματολογία

16. Procédé d'enrichissement a 90% Ni d'un alliage FeNi

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036367
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μούσουλος, Λέων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ορυκτολογία

17. Solar radiation as source of electric power

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036378
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μουτσούλας , Μιχάλης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενέργεια

18. Ηλιακά νετρίνα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036379
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπάνος , Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστροφυσική

19. Εκπομπή ακτινοβολίας και ραδιοεκπομπαί του Διός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036385
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπάνος , Κοσμάς Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστροφυσική

20. Παγιδευμέναι τροχαί εις σπειροειδή γαλαξίαν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1036391
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπαρμπάνης , Βασίλειος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστροφυσική