Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002466 5230 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ξένιον: Festschrift für Pan. J. Zepos: anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973 (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Έτος έκδοσης:
1973
Τόπος έκδοσης:
Athen
Αριθμός σελίδων:
782
Bib number:
93259
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΖεπΠ ξ 1973 1-3

Φίλτρο

 

1. Menschliches verhalten als zentraler bezugspunkt rechtlicher und insbesondere strafrechtlicher normierung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003867
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ανδρουλάκης , Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

2. Von der metaphysik zur metaphysik des rechts

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003868
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αραβαντινός, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

3. Quelques questions les plus actuelles dans le droit des moyens d'information

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003869
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Blagojević, Borislav T.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

4. Das Schuldverhaltnis als Organismus. Wegweisung und missdeutung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003871
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bruns , Rudolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

5. Law and social change in the Common law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003873
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χλώρος , Αλέξανδρος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

6. Προβλήματα των πηγών του ποινικού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003874
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

7. God and man in law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003876
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Forkosch , Morris D.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

8. Άνθρωπος τις κατέβαινεν. Μια περίπτωσις Διοικήσεως αλλοτρίων - negotiorum gestio - εν τη Καινή Διαθήκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003878
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φουρκιώτης , Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

9. Verfassungsgeschichte - Ihre aufgaben und Grenzen in Rahmen der rechtswissenschaft

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003880
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Heydte , Friedrich August , Freiherr von der
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

10. Theories nouvelles sur le droit subjectif

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003882
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ionescu, Octavian
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

11. Τα ατομικά δικαιώματα εν τω ιδιωτικό δικαίω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003885
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κόρσος , Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

12. Μεσότης και μέτρον εν τη ελληνική διανοήσει. μετ'εξαιρέσεως της περι μεσότητος διδασκαλίας του Αριστοτέλους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003887
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουσουλάκος , Γεώργιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

13. Σκέψεις επί της θεωρίας του Αριστοτέλους περι επιείκειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003889
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

14. Παρατηρήσεις επί των παρανόμων de facto καταστάσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003890
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Considerations sur la notion de juridiction gracieuse

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003891
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. The unity of law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003894
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Newman , Ralph Abraham
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

17. Rechtliche schranken bei der anwendung technologischer errungenschaften

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003895
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαντωνίου, Νικόλαος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

18. Construire un systeme juridique. Les roles du legislateur et du juge

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003897
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Sauveplanne , J. G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

19. The economy of juristic concepts or the definition of definition

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003899
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Stone , Ferdinand F.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

20. Law, literature and modern history

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003902
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Thieme , Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου