Σύμμεικτα εις μνήμην Αλέξανδρου Σβώλου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002477 1998 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύμμεικτα εις μνήμην Αλέξανδρου Σβώλου
Μεταφρασμένος τίτλος:
Mélanges Alexandre Svolos
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.
Εκδότης:
[χ.ό.]
Έτος έκδοσης:
1961
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
572
Bib number:
342816
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΣβωΑ σ 1961

Φίλτρο

 

1. Les problèmes sociaux et le renforcement de l'executif dans la doctrine de A.Svolos

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005152
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Carabiber , Charles
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

2. Les voies de rétractation contre les décisions rendues par le Conseil d'Etat

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005158
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Drago , Roland
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

3. Control of public expenditure by the American Congress

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005170
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Gooch, R.K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

4. À propos d'un mot de Maurice Hauriou: le "Pacte" fondement théorique et practique des régimes parlementaires français

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005177
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Guillien , Raymond
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

5. Publicité "erga omnes" des dossiers administratifs en Suède

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005187
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Langrod , Georges
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

6. Rechtsfragen einer integration europas

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005194
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Laun , Rudolf von
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

7. Il concetto guiridico dell'eccesso di potere nel diritto amministrativo italiano

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005206
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lessona , Silvio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

8. Aspetti del procedimento formativo di leggi decreti durante il settenato presidenziale di Luigi Einaudi

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005214
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Pergolesi , Ferruccio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

9. La justice constitutionnelle en Italie

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005223
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Treves , Giuseppino
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

10. En marge du "Contrat Social"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005228
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βλάχος , Γεώργιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

11. Les conséquences juridiques des revolutions

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005237
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Waline , Marcel
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

12. L'Europe des six, un droit nouveau au service d'une politiques nouvelle

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005242
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Wigny , Pierre
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

13. Η έννοια της συνταγματικής ρήτρας "δια νόμου εφ'άπαξ εκδιδομένου"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005244
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αποστολίδης, Δημήτριος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

14. Παρεκβάσεις του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005245
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

15. Αι περί πολιτεύματος ιδέαι του Παύλου Καλλιγά

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005247
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κυριακόπουλος , Ηλίας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

16. Η έννοια της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005250
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαλάμπρος, Απόστολος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

17. Ελληνικά συντάγματα προ της ελληνικής επαναστάσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005253
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σιδέρις, Α.Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

18. Ο ρόλος του Συμβουλίου Επικρατείας κατά την Επαναστατικήν νύκτα της 3 Σεπτεμβρίου 1843

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005254
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

19. Αι διοικητικαί διαφοραί κατά τας εν Γαλλία θεωρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005255
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσούτσος, Άθως Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

20. Η ένατη εν Χάγη συνδιάσκεψις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005257
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο