Τιμητικός τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002488 1897 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου
Έτος έκδοσης:
2010
Bib number:
579289
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚαλΓ τ 2010

Φίλτρο

 

1. Μορφές χρηματοδότησης στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008730
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βενιέρης, Ιάκωβος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικό Δίκαιο

2. Προς έναν κοινό Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα: ουτοπία ή πιθανότητα;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008737
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

3. Οι υποχρεώσεις της τράπεζας για ενημέρωση, διαφώτιση και παροχή συμβουλών στον πελάτη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008743
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Γεώργιος Απ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

4. Η αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την "έκθεση de Larosière"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008748
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκόρτσος , Χρήστος Βλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

5. Ο δικαστικός έλεγχος για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας επί χρηματικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη όταν ο νόμος θεσπίζει ελάχιστα γι' αυτήν όρια (Απολογισμός ύστερα και από την ΟλΑΠ 6/2009)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008753
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

6. Συμψηφισμός οφειλής τράπεζας από σύμβαση κατάθεσης με οφειλή του καταθέτη στην τράπεζα από πιστωτική σύμβαση επί τιτλοποιήσεως της απαιτήσεως της τράπεζας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008757
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

7. Το ιατρικό σφάλμα: σκέψεις για ένα σημείο τομής ιατρικής και νομικής επιστήμης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008762
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

8. Το "απρόβλητο" (inopposabilité) της δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του νόμιμου τύπου. Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 159 § 1

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008767
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λέκκας, Γεώργιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

9. Ζητήματα από το δίκαιο του ανατοκισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008769
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

10. Συμβάσεις διαφοράς - Ιδίως η σύμβαση hedging (σύμβαση αντστάθμισης κινδύνων) στο παράδειγμα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008772
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μεντής , Γεώργιος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

11. Σύμβαση έντυπης έκδοσης και διαδίκτυο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008776
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νικολόπουλος, Παναγιώτης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

12. Κριτικές παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου "Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008783
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

13. Πειραματισμός στον άνθρωπο: (νομοθετικό πλαίσιο και προβλήματα)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008786
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

14. Η χρηματική ικανοποίηση επί συλλογικής αγωγής ως μέσον καταπολεμήσεως των καταχρηστικών ΓΟΣ - Μια ποινή χωρίς συνταγματικές εγγυήσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008792
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπανικολάου , Παναγιώτης Αλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

15. Το ζήτημα της εφαρμογής του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3584/2007) επί τραπεζικών συναλλαγών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008804
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ανθή Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

16. Η αρχή του "υπεύθυνου δανεισμού" και η πρόσφατη κοινοτική οδηγία για την καταναλωτική πίστη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008807
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Περάκης, Ευάγγελος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

17. Προστασία του περιβάλλοντος με τα μέσα του ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008810
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πούλου, Ελισάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

18. Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του δικαίου της ομόρρυθμης εταιρίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1008813
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

19. Η αναίρεση υπέρ του νόμου στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο κοινοτικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009135
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σκουρής, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Γλώσσα και δίκαιο. Στοιχειώδεις προβληματισμοί

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009138
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα