Πέντε χρόνια εφαρμογής του Συντάγματος του 1975

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002533 152 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πέντε χρόνια εφαρμογής του Συντάγματος του 1975
Έτος έκδοσης:
1981
Bib number:
104784
Ταξιθετικός αριθμός:
342(495)(091) ΠΧΕ1980 1981