Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη. Αρχαία δίκαια και Κοινωνία

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002557 291 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη. Αρχαία δίκαια και Κοινωνία
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Panayiotis Dimakis. Ancient law and society
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Δημάκης, Παναγιώτης Δ.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2002
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
700
ISBN:
960-15-0711-6
Bib number:
603829
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔημΠ σ/m 2002

Φίλτρο

 

1. Βιογραφικά στοιχεία και εργογραφία του καθηγητή Παν. Δ. Δημάκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020340
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Αδάμ - Μαγνήσαλη, Σοφία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιογραφία

2. Ο θεσμός της αναδοχής ανηλίκου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020346
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

3. Justinien C. 6.2.222 PR-3A de 530 après J.-C. et la légitimation active à l'actio furti en cas de vol d'une chose prêtée dans le droit romain classique

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020349
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Ankum, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

4. Δημοκρατικά ζώπυρα στα μυκηναϊκά βασίλεια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020357
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Αποστολάκης , Ιωάννης Μιχ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

5. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ελληνική συνταγματική ιστορία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020363
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Μπέσιλα-Μακρίδη , Ελισσάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

6. Κάνες τον ου χρην, και το μη χρέων πάθε (Μελέτη της εκδίκησης)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020368
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία φιλοσοφία

7. Quelques aperçus de la société gortynienne d'apres les lois de Gortyne VI556-VII10

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020375
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Bile, Monique
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

8. Ο βίος και τα θαύματα του αγίου Δημητρίου ως πηγή νομικών πληροφοριών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020399
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Μπουρδάρα, Καλλιόπη Αλκ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

9. Dispute settlement in homer: once again on the shield of Achilles

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020401
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Cantarella, Eva
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

10. Ο φύσει νόμος και η έννοια της δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020402
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη, Αγγελική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

11. "Not knowing one another" in Athens

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020404
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Cohen, Edward E.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

12. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού του Συμβουλίου της Επικρατείας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020406
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Κόρσος, Δημήτριος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

13. Προϋποθέσεις και διαδικασία τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων κατά το νέο δίκαιο (ν.2447/1996)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020410
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

14. Τα ψηφίσματα ασυλίας του κοινού των Αιτωλών υπέρ των Μυτιληναίων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020411
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Δημοπούλου-Πηλιούνη , Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

15. Ou en est-on sur la "cité grecque"?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020412
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Effenterre , Henri van
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

16. La función de los recuperatores a la luz de dos documentos epigráficos: tabula contrebiensis y les irnitana

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020416
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Fuenteseca, Pablo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

17. Socrates and Antiphon: intellectuals on trial in classical Athens

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020431
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Gagarin, Michael
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

18. Ο Σόλων και η διεκδίκηση της Σαλαμίνας από τους Αθηναίους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020434
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Χέλμης , Ανδρέας Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία ελληνική ιστορία

19. Zum rechtlichen sprachgebrauch in petitionen der ptolemäerzeit

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020437
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Hengstl , Joachim
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

20. La fabrique d'armement dans l'Athenes classique

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020441
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Καραμπελιάς , Ευάγγελος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία ελληνική ιστορία