Ο προεξοφλητικός τόκος στις διαδικασίες ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 324 β' ΑΚ, 535 β' ΕΝ, 966.3, 978.1 γ' ΚΠολΔ και 4α ν. 1892/1990

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006330 278 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο προεξοφλητικός τόκος στις διαδικασίες ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 324 β' ΑΚ, 535 β' ΕΝ, 966.3, 978.1 γ' ΚΠολΔ και 4α ν. 1892/1990
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Σελίδες (από-έως):
539-556
Σημειώσεις:
Τόμος Α'
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.