1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1009091 1354 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας: πρακτικά συνεδρίου, 9-11 Νοεμβρίου 2006 (τ.1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
1st International Congress on the History and Culture of Thessaly: congress proceedings, 9-11 November 2006 (τ. 1)
Συλλογικό όργανο:
Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας
Εκδότης:
Αλέξανδρος Ε.Π.Ε.
Έτος έκδοσης:
2008
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση
Λέξεις-κλειδιά:
Θεσσαλία, Αρχαιότητες, Αρχαιολογία, Ανασκαφές, Νεολιθική Εποχή
Αριθμός σελίδων:
374
ISBN:
978-960-8092-60-0 (set) / 978-960-8092-61-7 (τ.1)
Bib number:
551412
Ταξιθετικός αριθμός:
938.217 ΔΣΙΠΘ2006 π 2008 1
Σημειώσεις:
Γκλεγκλέ, Λίλα Π. (φιλολογική επιμέλεια)
Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Φίλτρο

 

1. Σπήλαιο Θεόπετρας: οι πρώτοι άνθρωποι στο θεσσαλικό χώρο. Πρόγραμμα ανάδειξης του σπηλαίου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009106
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κυπαρίσση - Αποστολίκα Νίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Μαγούλα Μπελίτσι: μια νεολιθική θέση στην περιοχή των Μικροθηβών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009109
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βουζαξάκης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3. Προστασία και ανάδειξη προϊστορικών οικισμών Ν. Λάρισας στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009115
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Τουφεξής, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

4. Υπόσκαφες κατοικίες στη νεολιθική Θεσσαλία: προβληματισμός και ερμηνείες με βάση ένα παράδειγμα από το Μακρυχώρι νομού Λάρισας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009120
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μπατζέλας, Χρήστος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

5. Η έκθεση των νεολιθικών ευρημάτων στην αίθουσα "ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ" του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου: μια ποιητική του θεσσαλικού παραλθόντος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009132
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σολομών, Εσθήρ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας: μια ιστορική πορεία χιλιετιών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009145
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Φρούσου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. Το Διμήνι και η παρουσία των Μυκηναίων στη Θεσσαλία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009156
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Αδρύμη - Σισμάνη, Βασιλική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

8. Both centre and periphery? Thessaly in the Mycenaean period

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009202
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Παπαδημητρίου, Νίκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

9. Ο Μακεδονικός Όλυμπος από την προϊστορική εποχή ως το 700 πΧ.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009218
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Πουλάκη, Έφη Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

10. Thessalians and their neighbours in the Classical Period

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009229
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Sprawski, Sławomir
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Η έκφραση της κλασικής πόλης στη Θεσσαλία. Το παράδειγμα της Πελασγίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009238
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σταμούδη, Αικατερίνη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

12. Η γη του "αλλόκοτου": η Θεσσαλία στην αθηναϊκή τραγωδία του 5ου αιώνα Π.Χ.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009249
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Ζαφειρόπουλος, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

13. Λατρείες και λατρευτικοί χώροι στη Θεσσαλία κατά την αρχαιότητα: από τη μυθολογία στην ιστορία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009259
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μαράντου, Ελένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

14. Οι μάγισσες της Θεσσαλίας: μια αρχαία παράδοση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009277
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Βανχάγεντορεν, Κουν
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

15. Μηχανισμοί διαμόρφωσης ιστορικής μνήμης στη Θεσσαλία των Κλασικών και Ελληνιστικών Χρόνων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009284
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κραβαρίτου, Σοφία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

16. L'empereur Auguste, Tibère et les Thessaliens: intégration de la Thessalie dans l'imperium Romanum

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009290
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

17. Éléments pour une histoire de la distribution des territoires en Thessalie de l'époque Néolithique à la fin de l'Antiquité

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009316
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Helly, Bruno
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

18. Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: πώς ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009320
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Τζιαφάλιας, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

19. The Kastro of Kallithea in its historical context

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009328
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Τζιαφάλιας, Αθανάσιος
Haagsma, Margriet
Καραπάνου, Σοφία
Gouglas, Sean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

20. Η αρχαία πόλη των Φερών: πορίσματα ερευνών της τελευταίας εικοσιπενταετίας (1980-2005)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1009342
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Δουλγέρη - Ιντζεσίλογλου, Αργυρούλα
Αραχωβίτη, Πολυξένη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία