Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βλ. Βρέλλη. Σε αναζήτηση της Δικαιοσύνης, 2014

Τιμητική Έκδοση uoadl:1038928 2105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βλ. Βρέλλη. Σε αναζήτηση της Δικαιοσύνης, 2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Spyridon Vl. Vrellis
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης:
2014
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
1121
ISBN:
978-960-562-281-7

Φίλτρο

 

1. Οι Ευμενίδες και η Πόλις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041894
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αδαμοπούλου, Πατρίτσια
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

2. Le principle de reconnaissance mutuelle - Sa portée en droit d'affaires

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041911
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Basedow , Jürgen
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εταιρικό δίκαιο

3. On the so-called deficit of social values in private international law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041915
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bogdan , Michael
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4. Is renvoi really a mechanism for harmonishing solutions in the field of successions?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041925
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

5. Λογική και αξιολογική (φιλοσοφική) θεμελίωση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041928
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βούλγαρης , Ιωάννης Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

6. Rechtseinheit versus Rechtsspaltung, Gewohnheitsprivatrecht versus Kodifiziertes (österreichisches) Privatrecht in der Privatrechtsgeschichte des Königreichs Ungarn

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041936
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπούριαν, Λασζλό
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

7. Ο κρίσιμος χρόνος για την ύπαρξη εξουσίας διαθέσεως στο πρόσωπο του εγκρίνοντος εκποιητική δικαιοπραξία (Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 229 και 239)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041968
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

8. The "single supervisory mechanism": a major building block towards a European Banking Union (the full Europeanisation of the 'bank safety net')

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041975
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκόρτσος , Χρήστος Βλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

9. La réforme constitutionnelle en matière de culture. Les nouvelles perspectives du patrimoine culturel mexicain

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041989
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κορδέρο, Χόρχε Σάντσεζ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

10. Ο αναιρετικός έλεγχος του κανόνα συγκρούσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041991
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δαβράδος, Νικόλαος Αντ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

11. Ουσιαστική ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1041992
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

12. Η έδρα της εταιρείας στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042012
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληκωστόπουλος, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. Cross-border maintenance obligations in Europe: the EU Maintenance Regulation

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042026
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δούγκα, Αλεξάνδρα
Κουμπλή, Βασιλική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

14. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές και η δυνατότητα επιλογής του από τα μέρη [ Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007 ]

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042032
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

15. Curia Europea locuta, res bene judicata?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042039
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τέμπενς, Χάρυ Ντούιντζερ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

16. Ακυρότητα μη θίγουσας τη νόμιμη μοίρα διαθήκης για φιλανθρωπικό σκοπό λόγω αντίθεσής της στα χρηστά ήθη;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042043
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

17. Die zeitliche Relativität des Ordre Public

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042044
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Frank , Rainer
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

18. L’«internationalisation» du règlement Bruxelles I

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042045
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Gaudemet-Tallon, Hélène
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

19. Seamen’s Contracts and Torts: Applicable Law According to Rome I and Rome II Regulations and International Jurisdiction

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042117
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γραμματικάκη-Αλεξίου , Αναστασία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ναυτικό δίκαιο

20. Libel Tourism in the European Union: The eDate Advertising Case

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1042120
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χάρτλευ, Τρέβορ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο