Κατανεμημένες υπηρεσίες τεχνικής τεκμηρίωσης πάνω από δίκτυα ISDN/IBC στην Ευρώπη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1053799 267 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανεμημένες υπηρεσίες τεχνικής τεκμηρίωσης πάνω από δίκτυα ISDN/IBC στην Ευρώπη
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Χιώτης, Τρύφων
Καρούνος, Θεόδωρος
Μάγκλαρης, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Σελίδες (από-έως):
13-22
Σημειώσεις:
Ενότητα: Δίκτυα Ι
Περιλαμβάνει περίληψη, σχεδιαγράμματα και βιβλιογραφικές αναφορές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.