Μεγάλες Ωρες Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Παρασκευής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109066 1718 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεγάλες Ωρες Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Παρασκευής
Υπότιτλος:
Εκ του Στιχηραρίου του [Γερμανού] Νέων Πατρών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Γερμανος Νέων Πατρών
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22 Χ 16
Αριθμός φύλλων:
38 (σελίδες 76)
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτο. Φυλλάσσεται σε υποφάκελο λυτό, σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου. Τετράδια 5 αριθμημένα στην κάτω ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Τα τετράδια 1-4 8φυλλα, το 5 6φυλλο.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 5

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40