Μεγάλες Ωρες Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Παρασκευής

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109067 1603 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεγάλες Ωρες Χριστουγέννων, Θεοφανείων, Μεγάλης Παρασκευής
Υπότιτλος:
Εκ του Στιχηραρίου του [Γερμανού] Νέων Πατρών
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Γερμανός Νέων Πατρών
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,3 Χ 15,8
Αριθμός φύλλων:
58
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε υποφάκελο λυτό, από πράσινο χαρτί με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 5Α

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60