Πασαπνοάρια

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109073 1131 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πασαπνοάρια
Υπότιτλος:
Συντεθέντα παρά του μουσικολογιωτάτου κυρ Ιωάννου πρωτοψάλτου
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,3 Χ 15,8
Αριθμός φύλλων:
14 (σελίδες 28)
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε υποφάκελο λυτό, από πράσινο χαρτί με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 7

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16